Madhya Pradesh

CHHIBBER AGRI EQUIPMENTS, BY PRABHANDHAK V/S MANISH SINGH CHAUHAN S/O LAL SINGH CHAUHAN

Court Name: Ujjain

Appelant Advocate RAVIKANT SONI

Respondant Advocate

Case Number: 23

|

Date of Filing: 29-04-2023

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

manager icici bank V/S Ram singh

Court Name: Ujjain

Appelant Advocate

Respondant Advocate

Case Number: 21

|

Date of Filing: 10-03-2021

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

Silicon System V/S Akash Gupta

Court Name: Jabalpur

Appelant Advocate manoj gupta

Respondant Advocate na

Case Number: 625

|

Date of Filing: 05-11-2018

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

Sahara India and Other V/S Raju Shivhare

Court Name: Guna

Appelant Advocate

Respondant Advocate

Case Number: 751

|

Date of Filing: 25-06-2021

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

MANAGER STATE BANK OF INDIA V/S CHANDRABHAN SINGH

Court Name: Guna

Appelant Advocate VIVEK SINGH RAGHUWANSHI

Respondant Advocate

Case Number: 584

|

Date of Filing: 19-10-2022

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

ICICI Bank and Other V/S Virendra Singh

Court Name: Guna

Appelant Advocate

Respondant Advocate

Case Number: 488

|

Date of Filing: 23-03-2021

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

VINOD NAMDEV V/S RIWANA KHAN

Court Name: Guna

Appelant Advocate RAJESH RATHIYA

Respondant Advocate

Case Number: 367

|

Date of Filing: 20-12-2023

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

SHAKHA PRAVANDHAK V/S KUSHUM MISHRA

Court Name: Guna

Appelant Advocate MAHENDRA SINGH LODHI

Respondant Advocate

Case Number: 114

|

Date of Filing: 12-03-2023

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

MANAGER NEW INDIA INSURANCE CO.LTD V/S Manoj Kumar Chourasiya

Court Name: Chhatarpur

Appelant Advocate

Respondant Advocate

Case Number: 14

|

Date of Filing: 04-06-2014

|

Date of Upload: 15-05-2024

Madhya Pradesh

Bundelkhand Mahila Shakaha Sahkarita Maryadit Chhatarpur V/S Smt Kusum Soni

Court Name: Chhatarpur

Appelant Advocate Shri Abhilekh Khare

Respondant Advocate

Case Number: 23

|

Date of Filing: 25-09-2023

|

Date of Upload: 15-05-2024