Maharashtra

Thane

CC/254/2012

Mrs.Pallavi Arunkumar Dubey - Complainant(s)

Versus

M/s.Indigo Airlines - Opp.Party(s)

Dhiraj Shrivastav

19 May 2015

ORDER

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे .
 
Complaint Case No. CC/254/2012
 
1. Mrs.Pallavi Arunkumar Dubey
A-302, Chandan Classic CHS, Mira Bhayander Road, Mira Road(E), Thane-401107.
...........Complainant(s)
Versus
1. M/s.Indigo Airlines
17, Jolly Maker Chembers-2, Nariman Point, Mumbai-400021.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. MANOHAR Y. MANKAR PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MADHURI S. VISHWARUPE MEMBER
 HON'BLE MR. N D Kadam MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

Dated the 19 May 2015

तक्रारदार गैरहजर. 

सामनेवाले यांची नोटीस न बजावता ‘Left’ या शे-यासह परत आली आहे. तक्रारदारांना सामनेवालेविरुध्‍द स्‍टेपस् घेणेसाठी अनेकवेळा संधी देऊनही तक्रारदारांनी या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारदार सातत्‍याने गैरहजर आहेत. तक्रारदारांना सदर प्रकरण चालविण्‍यात स्‍वारस्‍य असल्‍याचे दिसून येत नाही. सबब तक्रारदारांची तक्रार ग्रा.सं. कायदा कलम 13(2)(क) अन्‍वये खारीज (डिसमिस फॉर डिफॉल्‍ट) करण्‍यात येते.

हाच अंतिम आदेश.

खर्चाबाबत आदेश नाही.

आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना पाठविण्‍यात याव्‍यात.

 
 
[HON'BLE MR. MANOHAR Y. MANKAR]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MADHURI S. VISHWARUPE]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. N D Kadam]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.